2020

 • Avtal klart inom bransch Kommunikation

  Idag 7 januari har Seko skrivit under avtalet för Bransch kommunikation som bland annat omfattar medlemmar inom Postnord, Citymail, Swedavia och Menzies. Postnord är den största arbetsgivaren på avtalsområdet.

 • Konstruktiva förhandlingar på kommunikationsområdet

  Efter tuffa förhandlingar förra veckan kan Seko konstatera att julledigheten uppenbarligen fått Almega på lite bättre tankar. Den 23 december upplevde vi att läget var kritiskt och att risken för konfliktåtg...

 • Kritiskt läge i förhandlingarna på Kommunikationsområdet

  Förhandlingarna med Almega på Bransch Kommunikation är inne i ett kritiskt skede. Avtalet löper ut den 31 december och förhandlingarna går trögt. Området är ett av förbundets största avtalsomr...

 • Nytt avtal med Maskinentreprenörerna

  Den 22 december tecknade Seko ett nytt avtal med motparten ME (Maskinentrprenörerna) om nya villkor och löner för maskinförare.

 • Seko har tecknat nytt avtal på avtalsområdet Fastigheter Tjänstemän

  Seko har idag tecknat avtal om löner och villkor med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Värdet på avtalet följer det så kallade märket om 5,4 procent, avsättningar för flexpension med 0,7 procent samt höjni...

 • Serviceentreprenadavtalet är undertecknat

  Seko och Fastighetsanställdas Förbund och har tecknat ett nytt preliminärt kollektivavtal med Almega Städföretagen i väntan på att respektive förbundsstyrelse ska godkänna densamma.  

 • Bemanningsavtalet klart - varsel dras tillbaka

  LO-förbunden och Almega Kompetensföretagen sade på torsdagskvällen ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda. Det innebär att pensionerna för bemanningsanställda nu är...

 • Blå avtalet klart (Swemaint)

  Det så kallade Blå avtalet är nu klart. Sekos motpart är Industriarbetsgivarna och avtalet berör omkring omkring 300 medlemmar på Swemaint  

 • Nytt avtal för kommunala flygplatser

  Sekos avtal med Pacta för kommunala flygplatser är nu klart. Avtalsperiodens längd är 29 månader. Det sammantagna värdet är 5,4 procent och under perioden kommer två lönerevisioner att göras.

 • Avtal klart för kommunala energibolag

  Seko tecknade i dag ett nytt kollektivavtal för medlemmar inom kommunala energibolag. Avtalet innebär en avtalsperiod på 29 månader med ett värde på 5,4 procent.