Seko deltar i LO-samordningen

LO:s representantskap beslutade idag om gemensamma avtalskrav inför avtalsrörelsen nästa år. Ett av kraven innebär en bred låglönesatsning där alla medlemmar med en månadslön under 26 100 kronor får extra påslag.

Publicerad:

- Vi är i grunden positiva till att vi samordnar oss inom LO inför och under avtalsrörelsen. Det gör oss starkare när vi tillsammans driver gemensamma krav", säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

Seko har tillsammans med övriga förbund inom 6F genomfört ett stort lönebildningsprojekt det senaste året, "Lönebildning för jämlikhet". En av slutsatserna i detta arbete är att det måste till kraftfulla satsningar på lågavlönade om de gemensamma LO-målen ska kunna nås.

- Vi tycker att brytpunkten borde varit betydligt högre. Med en brytpunkt på 26 100 kronor träffas alldeles för få grupper, såväl inom Seko, som på övriga arbetsmarknaden av denna satsning. Vi har tyvärr inte lyckats få med oss fler förbund på att denna brytpunkt borde vara betydligt högre, fortsätter Valle Karlsson.

Nästa steg blir att fastställa vilket löneutrymme som ska krävas. Detta beslut kommer att tas senare i höst.

- Som vi i många olika sammanhang påpekat så är det av stor betydelse att hela löneutrymmet tas ut i de centrala avtalen. För att nå LO-förbundens mål om att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän krävs att hela det samhällsekonomiska löneutrymmet tas ut i märket. Jämfört med nuvarande märke bör löneökningstakten växlas upp rejält, säger Valle Karlsson.

Varför deltar ni i samordningen? Låter som att ni är besvikna och missnöjda med resultatet?

- Lönebildningsmodellen ser ut som den gör. Vi skulle givetvis kunna fatta beslut om att lämna samordningen men våra medlemmar skulle inte tjäna något på det. Det skulle enbart bli ett slag i luften för att markera missnöje. Trots allt blir vi starkare tillsammans även om vi tycker att betydligt kraftfullare satsningar borde göras. Seko har drivit på för större låglönesatsningar och jämställda löner men övriga LO var inte beredda att ställa upp på det, avslutar Valle Karlsson.

Samtliga gemensamma avtalskrav finns att läsa på www.lo.se

Uppdaterad: