2017

 • Information om Flexpension för Telekomavtalet
  • Avtal • Avtalsrörelse

  Från och med den 1 november 2017 ska företag som är bundna av Telekomavtalet Seko – Almega betala en kompletterande flexpensionspremie till den som fyllt 25 men inte 65 år. Premien är 0,2 procent när den införs. I samband med lönerevisionen 2018 höjs...

 • Sekos strejkvarsel inom Skärgårdstrafiken utlöst
  • Avtal • Bransch

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har tidigare beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet var att arbetsgivarorganisationen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandl...

 • Seko varslar om strejk inom skärgårdstrafiken
  • Avtalsrörelse

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet är att arbetsgivarorganisationen Almega har beslutat att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar o...

 • Seko har tecknat avtal för 11 000 medlemmar på statliga området
  • Avtalsrörelse

  Seko har idag skrivit på en avtalsuppgörelse med Arbetsgivarverket som innehåller löneökningar i nivå med övriga uppgörelser på arbetsmarknaden. Uppgörelsen innehåller även förbättringar i Avtal om ersättning vid personskada (PSA) och ökat stöd till...

 • Seko och flera LO-förbund varslar om konflikt på Samhall

  Seko och flera LO-förbund varslar om konflikt när det gäller avtalet för Samhall-anställda. Skälet är att Almega återigen inte vill gå med på den låglönesatsning som fack och arbetsgivare har kommit överens om i de andra avtalen i årets avtalsrörelse...

 • Avtalet på staten prolongeras
  • Avtalsrörelse

  Seko och Arbetsgivarverket har idag prolongerat (förlängt) gällande avtal till den 4 oktober. Det innebär att vi fortsätter förhandla fram till dess.

 • Paus i förhandlingarna på Skärgårdstrafikavtalet
  • Kollektivavtal • Avtal

  Igår torsdag avbröts förhandlingarna med Almega om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingarna kommer att återupptas på tisdag den 3 oktober på Almega.

 • Nytt avtal för Lernia
  • Kollektivavtal • Avtal

  Lerniaavtalet mellan Seko och Almega. Övriga parter är ST Lärarförbundet och Sveriges Ingenjörer.

 • Avtal klart för område Fastigheter tjänstemän
  • Kollektivavtal • Avtal

  Avtal Fastigheter tjänstemän (bl.a Akademiska Hus och Specialfastigheter mflr) mellan Seko och Almega är klart. Övriga parter är Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område
  • Kollektivavtal • Avtal

  Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område.