Senaste nytt

Nedan listas de senaste nyheterna om Avtalsrörelsen 2020. Klicka på nyhetslänken för att komma till aktuell nyhet.

 • Avtalet inom bransch kommunikation prolongeras

  Seko har sagt ja till att förlänga avtalet inom bransch kommunikation med fem månader till den 31 december 2020.

 • Nytt avtal kring in- och uthyrning inom Väg och ban

  Seko och Byggföretagen har identifierat ett behov av att införa ett regelverk kring in- och uthyrning i syfte att skapa tydlighet kring vilka regler som gäller samt att så långt möjligt undvika tvister.

 • Avtalet på Samhall prolongeras

  Seko är överens med arbetsgivarföreningen KFO om att förlänga innevarande avtalsperiod med två månader. Det gör att ett nytt avtal förhoppningsvis kommer att vara på plats senast 30 november 2020.

 • Statliga avtalet prolongeras

  Avtalsförhandlingarna på det statliga avtalsområdet skjuts upp och Seko är överens med Arbetsgivarverket om att förlänga innevarande avtalsperiod med två månader. Detta gör att ett nytt avtal om l...

 • Väg och ban-avtalet prolongerat

  Med anledning av den Coronapandemi som fortsatt breder ut sig, samt att parterna inom industrin redan enats om prolongering, så har också nu Seko och Byggföretagen kommit överens om en prolongering av Väg och ban-avtalet fr...

 • Överenskommelse om prolongering och korttidspermitteringar inom Telekom

  Seko och Installatörsföretagen har kommit överens om att prolongera det centrala telekomavtalet. Vidare har det, på grund av den rådande situationen, även tecknats  tilläggsavtal med Almega om utökade m&...

 • Förlängning av Spårtrafikavtalet klar

  Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har Seko äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har prolongerat Spårtrafikavtalet med sju månader. S...

 • Avtalsrörelsen flyttas till hösten

  LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa...

 • Seko och ME har tecknat avtal om tillfälligt förenklade permitteringsregler

  Med anledning av Corona-epidemin har parterna Maskinentreprenörerna (ME) och Seko idag tecknat en överenskommelse om att tillfälligt införa förenklade permitteringsregler. Överenskommelsen sker mot bakgrund av de snabba förändringar som nu kan ske i...

 • Förenklade regler vid permittering på Väg och ban-avtalet

  Seko har ikväll gjort en tidsbegränsad överenskommelse med Byggföretagen om förenklade permitteringsregler, dessa gäller till den 4 maj 2020.

Granskad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: