Senaste nytt

Nedan listas de senaste nyheterna om Avtalsrörelsen 2020. Klicka på nyhetslänken för att komma till aktuell nyhet.

 • Avtalsrörelsen flyttas till hösten

  LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa...

 • Seko och ME har tecknat avtal om tillfälligt förenklade permitteringsregler

  Med anledning av Corona-epidemin har parterna Maskinentreprenörerna (ME) och Seko idag tecknat en överenskommelse om att tillfälligt införa förenklade permitteringsregler. Överenskommelsen sker mot bakgrund av de snabba förändringar som nu kan ske i...

 • Förenklade regler vid permittering på Väg och ban-avtalet

  Seko har ikväll gjort en tidsbegränsad överenskommelse med Byggföretagen om förenklade permitteringsregler, dessa gäller till den 4 maj 2020.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med flera motparter

  Seko har tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering inom flera områden. Det innebär att företag som drabbas hårt i spåren av coronapandemin kan få statligt stöd för att undvika uppsägningar.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med Almega

  Seko har idag tecknat ett centralt avtal med Almega kring korttidspermitteringar för avtalsområdena, Tele, Kommunikation och Spårtrafik.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering för sjöfarten

  Seko har idag tecknat ett centralt avtal med SARF kring korttidspermitteringar inom sjöfarten. Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sjöfarten är en av de branscher som drabbats riktigt hårt av den kris so...

 • Seko har växlat yrkanden på avtalsområdet järnvägsinfrastruktur

  Seko har idag (10/3) växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden gällande järnvägsinfrastrukturavtalet. Sekos yrkanden följer LO-samordningen om löneökningar med 3,0 procent, dock med ett lägsta utrymme om 783 kr per månad.

 • Motionstiden till Skärgårdsavtalet går ut 31 mars

  Du som är medlem inom Seko Sjöfolk och arbetar på Skärgårdsavtalets område. Glöm inte att du kan vara med och påverka avtalets utformning genom att skriva motioner.

 • Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik presenterar sig

  Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar. "Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att hålla ihop, för...

 • Avtalsnytt: Vad är det Almega Tågföretagen vill?

  Efter att Seko har växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har nu förhandlingsdelegationen granskat arbetsgivarnas förslag. Almega Tågföretagen kräver bland annat frysta ingångslöner och kortare sommarsemester. De vill även slippa betala ut över...

Granskad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: