2020

  • LAS-frågan ur Sekos perspektiv - frågor och svar

    Bakgrund LO begärde i november 2017 förhandling med Svenskt Näringsliv utifrån yrkanden om tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. Under våren 2019 begärde även PTK...