Karensdag har blivit karensavdrag – Sekos avtal uppdateras

Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget. Syftet med lagändringen är att det avdrag som görs när någon blir sjuk ska vara mer rättvist och förutsägbart.

Publicerad:

Karensavdraget ska utgöra 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en genomsnittlig vecka, i normalfallet motsvarar detta en arbetsdag. De nya reglerna innebär att avdraget blir lika stort oavsett när under arbetsdagen sjukfrånvaron inträffar.

Grundprincipen för karensavdrag gäller för alla, det vill säga att karensavdraget alltid kommer att vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Eftersom karensavdraget nu beräknas på ett annat sätt än tidigare kommer arbetsgivarna behöva ändra i sina löneadministrationssystem och Sekos kollektivavtal uppdateras nu också för att följa lagens nya regler. De uppdaterade kollektivavtalen finns att ta del av på avtalssidorna här på hemsidan. 

För exempel på hur arbetsgivaren beräknar sjuklönen vid olika typer av anställningsform, besök verksamt.se 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: