Seko och flera LO-förbund varslar om konflikt på Samhall

Seko och flera LO-förbund varslar om konflikt när det gäller avtalet för Samhall-anställda. Skälet är att Almega återigen inte vill gå med på den låglönesatsning som fack och arbetsgivare har kommit överens om i de andra avtalen i årets avtalsrörelse.

Publicerad:

Diskussionerna med arbetsgivarna har varit tuffa, menar Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

- Vi kommer inte längre i diskussionerna med Almega och vi ser därför ingen annan utväg än att lägga ett varsel. Vi accepterar inte att Almega förvägrar de lågt avlönade Samhallanställda den låglönesatsning som är norm i övriga avtal. Därför tar vi strid för att också Samhalls anställda ska få ta del av låglönesatsningen som alla andra branscher har fått, säger Mats Ekeklint.

Om Almega och LO-förbunden inte kommer överens under varseltiden kommer konfliktåtgärderna att bryta ut. Den första åtgärden träder i kraft den 12 oktober. Mer information om varslet i bilagan.

Fakta Samhallavtalet

Avtalet mellan Almega Samhallförbundet och LO berör drygt 20.000 anställda inom Samhall AB, vars uppgift är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Fastighets, GS, Handels, IF Metall, Seko, Kommunal samt Hotell- och Restaurangfacket har alla avtal inom Samhalls olika verksamheter. Almega Samhallförbundet företräder arbetsgivarna.

 

Uppdaterad: