Diskriminering

Diskriminering betyder att någon blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.

  • Du har lägre lön än en arbetskamrat med lika eller likvärdigt arbete och du tror att det har samband med ditt kön. 
  • Du får komma på arbetsintervju, men får inte jobbet trots goda meriter. Du misstänker att det har att göra med att arbetsgivaren reagerat på att du som man kommit i kvinnokläder. 
  • Din partner av samma kön blir inte medbjuden på personalfester, trots att dina arbetskamrater som är heterosexuella får ta med sig sina partners.
  • Du har sökt en högre tjänst på din arbetsplats men inte fått det. Du misstänker att det har samband med att du använder rullstol. 
  • Din arbetsgivare säger att du visserligen har kvalifikationerna, men att du är ”för ung” för att bli chef.
  • Du ”kom inte med” i lönerevisionen när du var föräldraledig.

Om du blir diskriminerad eller missgynnad ska du i första hand vända dig till den fackliga organisation du tillhör. Är du inte medlem i facket så kan du själv göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: