”Vi behöver en lönebildningsmodell där det är möjligt att jämna ut löneskillnaderna”

Under tisdagen deltog Sekos ordförande Valle Karlsson på ett Almedals-seminarium om hur förbunden inom LO gemensamt ska nå de löne- och avtalspolitiska mål som satts upp. "Allmän visstid är ett påfund där vi vrider klockan 100 år tillbaka i tiden" sa Valle Karlsson. 

Publicerad:

Seminariet var anordnat av Handelsanställdas Förbund. Bland övriga deltagare fanns bland annat Susanna Gideonsson, ordförande Handels, och LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Valle Karlsson lyfte fram otryggheten på dagens arbetsmarknad och syftade framförallt på ofrivillig deltid och korta osäkra anställningsförhållanden.

- Allmän visstid är ett påfund där vi vrider klockan 100 år tillbaka i tiden. Tillbaka till en tid där man ska stå med mössan i hand, sittande på sina knän, och be om att få jobba några timmar för brödfödan. Vara tillgänglig alla dygnets timmar och stå i startgropen med kort varsel för att kunna hoppa på några timmars jobb. Denna otidsenliga anställningsform måste bort ur LAS, sa Valle Karlsson.

Även om dagens lönebildningsmodell, där industrin bestämmer löneökningstakten för alla branscher, bidragit till stabila reallöneökningar påpekade Valle Karlsson att lönebildningsmodellen misslyckats på två centrala punkter.

- Tjänstemännens köpkraft har i kronor räknat ökat med dubbelt så mycket som för arbetare sedan Industriavtalet tecknades. Detta är en oacceptabel utveckling. Jämställda löner är en annan aspekt. Arbetsgivarna hävdar att låglönesatsningar som skulle gynna kvinnodominerade yrken inte är förenliga med Industriavtalet. Denna syn leder givetvis till att klyftorna kommer fortsätta att öka. Såväl mellan arbetare och tjänstemän som mellan kvinnor och män. Vi behöver en lönebildningsmodell där det är möjligt att jämna ut löneskillnaderna. Därför har Seko nu tillsammans med övriga 6f tillsatt en lönepolitisk utredning, sa Valle Karlsson.

Uppdaterad: