Nyheter avtalsområde Väg och ban

 • Seko kräver regler vid in- och uthyrning av järnvägsarbetare

  I dag växlar Seko yrkanden på järnvägsinfrastrukturavtalet. Motpart är Almega Tjänsteförbunden. För Sekos del är in- och uthyrning av arbetskraft den stora frågan.

 • Seko har växlat yrkanden med Maskinentreprenörerna
  • Kollektivavtal • Avtal

  Seko har växlat yrkanden med Maskinentreprenörerna (ME). Bättre reglerad beredskapstjänst och löneökningar på 2,8 procent är några av förbundets krav.

 • Avtal klart för 12 000 väg- och järnvägsarbetare
  • Avtal • Bransch

  Seko och Sveriges Byggindustrier (BI) har i dag träffat ett nytt avtal på Väg- och ban-området. Avtalsvärdet är 2,2 procent och ger en ökning av utgående lön för yrkesarbetare den 2016-05-01 med 695 kr/månad och grundlönen höjs till 26 621 kr/mån. De...

 • Fem dagar att förhandla för Seko och Sveriges Byggindustrier

  Den sista april löper Väg- och banavtalet ut och parterna träffas den 18-20 april samt den 28-29 april.

 • Yrkanden växlade på infrastrukturavtalet
  • Avtal • Avtalsrörelse

  Tryggare anställningar, utökat huvudentreprenörsansvar och regler för att öka den personliga integriteten. Det är, förutom löneökningar om lägst 3,2 procent, det viktigaste innehållet i de yrkanden som Seko lämnat inom området infrastruktur.

 • Seko kräver tryggare anställningar i väg- och banbranschen
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Tryggare anställningar, utökat huvudentreprenörsansvar och regler för att öka den personliga integriteten. Det är, förutom löneökningar om lägst 3,2 procent, det viktigaste innehållet i de yrkanden som Seko i dag lämnat till Sveriges Byggindustrier.

 • 6Fsida
  • Avtalsrörelse • Opinionsbildning

  Förbunden inom 6F har nu börjat lämna över avtalskrav till sina respektive motparter. Snart drar förhandlingarna igång på allvar. Då LO-samordningen under förra året sprack bestämde sig 6F-förbunden att samordna sig sinsemellan.

 • Seko kräver tryggare anställningar i väg- och banbranschen
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Tryggare anställningar, utökat huvudentreprenörsansvar och regler för att öka den personliga integriteten. Det är, förutom löneökningar om lägst 3,2 procent, det viktigaste innehållet i de yrkanden som Seko i dag lämnat till Sveriges Byggindustrier.

Uppdaterad: