Väg och ban

 
Seko väg och ban medlemmar arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar inom privata och statliga företag

.

Avtal
Inom väg och ban finns fem riksavtal tecknade med Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Almega och Arbetsgivarverket. Läs mer under Avtal.

Kontakt
Vänd dig alltid först till Sekos lokala organisation

 

Branschansvarig för Seko väg och ban är:
Björn-Inge Björnberg | bjorn-inge.bjornberg@seko.se
Ansvarsområde: Väg och banavtalet, SBUF

Thomas Brännström | thomas.brannstrom@seko.se
Ansvarsområde: Maskinföraravtalet, Yrkesutbildningsfrågor, Järnvägsinfrastrukturavtalet, Bemanning

 

Information och rapporter 
Hälften av väg och bans 21.000 medlemmar jobbar vid större företag som Infranord, NCC, Skanska, Svevia, Trafikverket, Peab, Strukton Rail och VR-Track. De flesta är verksamma vid företag, mer än 2000, med färre än 10 anställda . Mer fakta kring branschen går att finna under Information.

Utbildning
Yrkesutbildningen och facklig utbildning finns det länkar till under denna rubrik.

Arbetsmiljö
Under Arbetsmiljö finns branschspecifik information om arbetsmiljö.

Försäkring och pension
Är du medlem i Seko och jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av en hel del försäkringar och din arbetsgivare ska betala på en Avtalspension. Se mer under Försäkring och pension.

För Företag
Företag som inte ansluter sig till något arbetsgivarförbund och är verksam inom Sekos Väg och Ban avtalsområden tecknar ett så kallat hängavtal. Information om hur det går till att teckna kollektivavtal samt information till företag finns under För företag.

 

Sprid artikel