Arbetsmiljökommittén

Klubbarna har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Sammanhållande är arbetsmiljökommittén som ska sprida information till skyddsombud och huvudskyddsombud. Initiera aktiviteter. Bevaka nyheter och genomföra seminarier.

 

Lyssna på Skyddsombudens egen sång!

I kommittén ingår:
Rolf Brorsson
, Skanska, kommittéansvarig
Ann-Sofie Kärrberg Bring City Mail
Claes Söderling Posten Meddelande
Anders Johansson SIS
Gertrud Ivarsson Posten Terminal
Helena Johansson Posten LogistikRegionala skyddsombud är:
Christer Klingener
Magnus Andersson
Nicklas Ryd
Mikael JohanssonMöten 2014:

Kommittémöten:
3/10, 9:00
20/11, 9:00

HSO- och Försäkringsansvarigträff på hotell Kusten 27/10, psykosocialt tema.

Sprid artikel