Arbetsmiljökommittén

Klubbarna har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Sammanhållande är arbetsmiljökommittén som ska sprida information till skyddsombud och huvudskyddsombud. Initiera aktiviteter. Bevaka nyheter och genomföra seminarier.

 

Lyssna på Skyddsombudens egen sång!

I kommittén ingår:
Rolf Brorsson
, Skanska, kommittéansvarig
Claes Söderling Posten Meddelande
Gertrud Ivarsson Posten Terminal
Helena Johansson Posten LogistikRegionala skyddsombud är:
Lars-Olof SvantessonMöten 2015:

Kommittémöten:
21/1, 4/3 och 20/5

Skyddsombudsträff på hotell Kusten 18/3.

Sprid artikel