Arbetsmiljökommittén

Klubbarna har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Sammanhållande är arbetsmiljökommittén som ska sprida information till skyddsombud och huvudskyddsombud. Initiera aktiviteter. Bevaka nyheter och genomföra seminarier.

 

Lyssna på Skyddsombudens egen sång!

I kommittén ingår:
Rolf Brorsson
, Skanska, kommittéansvarig
Claes Söderling Postnord Distribution
Gertrud Ivarsson Postnord Brevterminal
Helena Johansson Postnord PaketterminalRegionala skyddsombud är:
Lars-Olof SvantessonMöten 2016:

Kommittémöten:
30/5 9:00

HSO-träff:
Prel. 17/10 på Hotell Kusten (Fyren), ihop med Försäkringskommittén.

Sprid artikel