Arbetsmiljökommittén

Klubbarna har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Sammanhållande är arbetsmiljökommittén som ska sprida information till skyddsombud och huvudskyddsombud. Initiera aktiviteter. Bevaka nyheter och genomföra seminarier.

 

Lyssna på Skyddsombudens egen sång!

I kommittén ingår:
Rolf Brorsson
, Skanska, kommittéansvarig
Claes Söderling Posten Meddelande
Gertrud Ivarsson Posten Terminal
Helena Johansson Posten LogistikRegionala skyddsombud är:
Lars-Olof SvantessonMöten 2015:

Kommittémöten:
20/8

Huvudskyddsombudsträff på hotell Kusten 27/10

Sprid artikel