Arbetsmiljökommittén

Klubbarna har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Sammanhållande är arbetsmiljökommittén som ska sprida information till skyddsombud och huvudskyddsombud. Initiera aktiviteter. Bevaka nyheter och genomföra seminarier.

 

Lyssna på Skyddsombudens egen sång!

I kommittén ingår:
Rolf Brorsson
, Skanska, kommittéansvarig
Claes Söderling Postnord Distribution
Gertrud Ivarsson Postnord Brevterminal
Helena Johansson Postnord PaketterminalRegionala skyddsombud är:
Lars-Olof SvantessonMöten 2016:

Kommittémöten:
25/1 9:00
2/3 9:00

 

SO--träff på hotell Kusten 6/4
Ämne: Missbruk och ny AFS (organisatorisk och social arbetsmiljö). 

Sprid artikel