Seko-kampanj: Det måste bli slut på lekstugan!

Under de senaste 20 åren har järnvägen stegvis avreglerats. Seko, förbundets medlemmar inom järnvägen, och inte minst resenärerna har sett hur detta har lett till såväl stora brister som tuffare villkor för de anställda inom järnvägen.

De senaste åren ”tågkaos” vittnar om att det finns stora problem inom järnvägen i dag. Seko anser att järnvägen har varit grovt eftersatt i form av undermåliga resurser för drift, underhåll och reinvesteringar. Kombinationen av avreglering och bristande investeringar har gjort att den totala samhällsnyttan i transportsystemet ställts åt sidan. Det har lett till samhällsekonomiska förluster och medfört en försämring av de järnvägsanställdas villkor och arbetssituation.

Mot bakgrund av detta har Seko inlett en kampanj för att uppmärksamma de problem som förbundet upplever finns på den svenska järnvägens område. Kampanjen backas upp av ett antal utredningar och rapporter som SEKO själva, men som också oberoende utredare tagit fram. Utredningar som bland annat visar att det satsas för lite på både underhåll och nyinvesteringar inom svensk järnväg.

Seko hade först tänkt annonsera på stortavlor på flera av landets järnvägsstationer, men förbjöds att göra detta av Jernhusen, som äger stationerna. Se äldre nyhet för mer information om detta.

Men under vecka 42 kommer Sekos kampanj att synas ändå, i omedelbar närhet av ett 30-tal järnvägsstationer runt om i landet. Förbundet kommer under hösten dessutom att annonsera i ett antal mediekanaler, såväl tryckta som digitala. I samband med kampanjveckan kommer också SEKO:s lokala organisationer att anordna aktiviteter på olika järnvägsstationer runt om i landet, bland annat flygbladsutdelning till resenärerna.


Material för dig som vill veta mer


Debatt- och nyhetsartiklar (i urval) från Seko i järnvägsfrågan:

Risk att tågmiljarderna hamnar fel  (SvD, 29/8 2012)

Avregleringens systemfel urholkar regeringens järnvägssatsning (Dagens Arena, 30/8 2012)

Svensk tågtrafik får bottenbetyg (GP, 24/10 2011)
 
Giriga entreprenörer offrar både tidtabell och säkerhet (SVT Debatt, 20/4 2011)


Sprid artikel